Административни услуги

Пълна гама от административни счетоводни услуги които законите изискват за да работи успешно вашата фирма

 • Събиране на документи от офиса на клиента
 • On-line банкиране
 • Подаване на документи към различни институции
 • Издаване на актуални състояния
 • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
 • Деклариране на получени заеми пред БНБ
 • Преводи, регистрации и пререгистрации и други
 • Изготвяне на договори и други документи
 • ДДС регистрации
 • Изготвяне на трудови договори
 • Попълване на формуляри, данъчни и платежни документи
 • Регистрация на  самоосигуряващи се лица и вписване на данни за вида на осигуряване
 • Други административни услуги

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ