ПРОГРАМА „ЕЛЕКТРОННО СЧЕТОВОДСТВО“

Това е най-новата услуга на „В и Н Корект“ ЕООД

С „Електронно счетоводство“ получавате 10 % отстъпка от избраната от Вас програма.

Предлаганата услуга Ви позволява да комуникирате с вашия счетоводител онлайн, да  спестите време и пари и всъщото време гарантира съответствие на Вашето счетоводство с данъчното законодателство

Основни предимства на електронното абонаментно счетоводно обслужване, което предлагаме:

▪ Комуникация помежду ни приоритетно по мейла или телефона, максимално избягване на посещения в офиса, НАП или банката

▪ Сканиране и изпращане на фактурите за осчетоводяване по мейла или с куриер

▪ Изпращане на всички документи от наша страна по мейла – проекти за трудови договори, ведомости за заплати, платежни нареждания; заповеди за прекратяване на трудови договори и др.подобни

▪ Електронно банкиране – ние създаваме платежните нареждания за осигуровки, данъци или плащания към доставчици, вие само ги потвърждавате чрез интернет банкирането на вашата банка

▪  Електронно подаване на всички данъчни и осигурителни декларации в НАП

▪  Данъчни и счетоводни консултации по мейла – вие изпращате вашите въпроси и ние ви отговаряме по мейл, не се налагат лични срещи в офиса и губене на ценно време за пътуване

Ползвайки услугата електронно счетоводство вие и вашата компания:

▪ Получавате безплатни счетоводни и данъчни консултации по мейла в първата година от договора за абонаментно счетоводно обслужване

▪ Пестите пари от банкови такси тъй като ние работим изцяло с интернет банкиране и не се налага да носите хартиени платежни нареждания за данъци и осигуровки в банката, нито да вземате и да ни носите хартиени  банкови извлечения – ние си ги вземаме сами от банката

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ