ПРОГРАМА „СТАРТ“

„Старт“ е програма, която ще ви помогне да започнете успешно своя бизнес

– Клиентите,  регистрирали своята фирма с „В и Н Корект“ ЕООД могат да спестят направените разходи по регистрация, които ще им бъдат приспаднати от таксите за счетоводно обслужване.
–  Допълнително получават 1 месец без такса за счетоводно обслужване от избраната от тях програма.

* Програмата важи при подписване на едногодишен договор по следните абонаментни програми – „Стимул“, „Перспектива“, „Развитие“ или „Успех“.

** Пример: Вие сте регистрирали дружество с ограничена отговорност (ООД) с „В и Н Корект“ ЕООД. Избрали сте абонаментна програма „Развитие“ съгласно която месечната ви такса за обслужване е 240.00 лева без ДДС. При прилагане на програма „Старт“ за първия месец,  не дължите такса за счетоводно обслужване, а таксата за счетоводно обслужване през втория месец е 90.00 лв. без ДДС (240.00 лв. минус 150.00 лв.). По този начин за два месеца  пестите 390.00 лева, които можете да инвестирате в развитието на вашия бизнес.

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ