Фирмени регистрации и правни услуги

Специализирани правни услуги и фирмени регистрации според изискванията на националното и европейско законодателство

Изваждане на удостоверения за:

  • липса на заведени изпълнителни дела
  • липса на данъчни задължения
  • липса на производство по несъстоятелност
  • липса на процес по ликвидация
  • препис от съдебно решение
  • актуално състояние

Регистрация на фирми и организации:

  • регистрация на ООД
  • регистрация на ЕООД
  • регистриране на фондации и сдружения
  • регистриране на ЕТ

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ